602 65 53 29
biuro@biurosposob.pl

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia


Obsługi płacowej:

 • rozliczanie płac, odpraw, urlopów, zwolnień lekarskich, podatku dochodowego, składek ZUS oraz innych rozliczeń, do których zobowiązany jest pracodawca
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • sporządzanie wszelkich deklaracji
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie i przekazywanie rocznych deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • pełne wsparcie i reprezentowanie Klienta podczas kontroli z ZUS
 • rozliczanie czasu pracy i obliczanie wynagrodzenia
 • przygotowywanie regulaminów pracy

 

Obsługi księgowej:

 • prowadzenie  ksiąg rachunkowych
 • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • ryczałtu
 • rozliczania podatku VAT
 • rozliczenia składek ZUS
 • ewidencji i rozliczania płac
 • sporządzania deklaracji miesięcznych
 • porady w zakresie zakładania firm

 

Podejmując współpracę z Biurem Rachunkowym SPOSÓB zyskują Państwo:

 • profesjonalną i kompleksową obsługę pracowników
 • redukcję kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników
 • przeniesienie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń z pracownikami
 • optymalizację zobowiązań podatkowych i ZUS
 • ochronę Państwa interesów podczas kontroli i postępowań z ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy
 • profesjonalnie i prawidłowo prowadzoną dokumentację księgową
 • redukcję kosztów związanych z prowadzeniem działalności
 • optymalizację zobowiązań podatkowych
 • ochronę Państwa interesów podczas kontroli i postępowań z organami podatkowymi

 

Kompleksowa i profesjonalna obsługa księgowa prowadzona przez Biuro Rachunkowe SPOSÓB obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych wraz ze wszelkimi ewidencjami towarzyszącymi
 • nadzór nad terminowymi rozliczeniami z ZUS-em oraz innymi urzędami.
 • pełnienie funkcji pełnomocnika, reprezentującego Klienta przed organami podatkowymi
 • skuteczne wyprowadzanie błędów i zaległości w dokumentacji księgowej oraz rozwiązywanie trudnych sytuacji w relacjach z organami podatkowymi

Biuro Rachunkowe
SPOSÓB

52-233 Wrocław
ul. Parafialna 5

 

Odwiedź też: